Fortsätt till innehåll

Hållbarhet

Vi gör en positiv påverkan på globala vattenutmaningar

We save, we care, we grow

Extremt regn och extrem torka... Effekterna av klimatförändringarna har varit tydliga i många år. Som en följd av detta upplever vi allt oftare naturkatastrofer över hela världen. Varje år leder detta till tusentals offer, både människor och djur. Som ett vattenföretag känner vi oss ansvariga för att bidra till att lösa dessa globala utmaningar och stödjer, bland annat, FN:s mål 6: Säkerställa tillgång till vatten och sanitet för alla. För mer information om detta mål, besök Förenta Nationernas webbplats.

MegaGroup och dess företag är hjärtat av samhället och är starkt medvetna om vårt samhällsansvar. Vi tar vårt ansvar genom att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt, både internt i organisationen och genom att arbeta med våra kunder och leverantörer. Därför har vi startat vårt CSR-program som heter Aeternum. Med detta program hoppas vi att göra förändringar, vidta åtgärder och stödja andra för att maximera den positiva effekt vi har på planeten. Vårt mål är inte bara att vara hållbara i affärer, socialt och miljömässigt, utan att förankra det i vår företagskultur och sättet vi arbetar på. För våra anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter.

GRUNDERNA I VÅR CSR-POLICY

MILJÖ

Vi tar ansvar genom att tillhandahålla och innovera vatteneffektiva produkter, minska våra växthusgasutsläpp till noll och genom att bidra till en cirkulär ekonomi.

STYRNING & KULTUR

Vi skapar medvetenhet bland alla anställda och integrerar CSR-policyer och riktlinjer för hållbart beslutsfattande för alla intressenter för att utveckla en framtidssäker affär tillsammans.

SOCIALT

Med vår WaterStarters Foundation vill vi radikalt förbättra situationen för 1,5 miljoner kenyanska människor i vattenstressade områden under de kommande 7 åren.

MER OM VÅRT CSR-PROGRAM

Waterstarters

Varje människa bör ha tillgång till rent, säkert och prisvärt dricksvatten.

Vår övertygelse är att varje människa bör ha tillgång till säkert och prisvärt vatten och att ingen ska lida av vattenburna sjukdomar. Därför vill vi radikalt förbättra denna situation för 1,5 miljoner kenyaner i vattenstressområden under de kommande 7 åren.

För att uppnå dessa mål har MegaGroup och Amref Flying Doctors gått samman för att skapa synergier i sina två kärnkompetenser: vattenförsörjningssystem och hälsofrämjande arbete som leds av lokalsamhället. Detta har lett till skapandet av ett socialt företag som heter WaterStarters (WS): en franchising som kommer att renovera och/eller bygga 600 vattenbrunnar, vilket kommer att påverka den ekonomiska och hälsomässiga situationen i landsbygds- och periurbana kenyaniska samhällen och erbjuda påverkansfinansiärer och donatorer ett effektivt och hållbart program att finansiera.

Bli med oss

På MegaGroup och våra dotterbolag kan du alltid räkna med en konkurrenskraftig lön, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, en positiv arbetsmiljö i ett dynamiskt team och bra arbetsvillkor. Vi är en progressiv organisation med utmanande tillväxtplaner. Ingen dag är den andra lik. Låter det som det rätta företaget för dig? Kolla då om det finns en intressant jobböppning för dig och ansök!