Fortsätt till innehåll

Integritetspolicy 

Detta är integritetspolicyn för MegaGroup Trade Holding B.V. och dess dotterbolag (såsom Bosta, Bevo, Bevo Nordic, Norsup, Reber och Aquadrip) (härefter gemensamt och i singular kallat "MegaGroup"). 

MegaGroup består av en grupp grossistföretag som verkar inom vattenteknologi i Europa. För att underhålla (nuvarande) kundrelationer och erbjuda en bättre produkt- och kommunikationsupplevelse kan vi behandla personuppgifter (dvs. samla in, lagra, registrera, ändra, hämta, öppna eller radera) om dig. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi använder dem inom vår organisation. 

Den personuppgiftsansvarige för personuppgifter inom MegaGroup är MegaGroup Trade Holding B.V. (Doornhoek 4205, 5465 TG Veghel). MegaGroups dataskyddsombud kan nås på privacy@megagrouptrade.com.

VÅR ÖVERENSSTÄMMELSE MED INTEGRITETSLAGAR

MegaGroup är personuppgiftsbehandlaren som beskrivs i denna integritetspolicy. MegaGroup åtar sig att behandla dina personuppgifter noggrant. På så vis följer vi de lagar och regler som gäller för oss, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Observera att du inte är skyldig att lämna oss personuppgifter, men att mycket av den information vi begär är väsentlig för att kunna tillhandahålla eller förbättra våra tjänster för dig. Om du underlåter att lämna den begärda informationen kan vi eventuellt inte tillhandahålla våra tjänster.  

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar kandidatuppgifter för jobbmöjligheter hos MegaGroup. Uppgifterna samlas in och används för följande ändamål: 

 • Utvärdering av kandidaternas färdigheter, kvalifikationer och lämplighet för tjänster. 

 • Utförande av nödvändiga bakgrundskontroller och referenstagningar. 

 • Underhåll av kommunikation med kandidater om rekryteringsprocessen. 

 • Lagring av data relaterad till våra rekryteringsförfaranden. 

 • Uppfyllande av lagliga och reglerande skyldigheter. 

 • Analys, övervakning, optimering och säkring av våra webbplatser och de tekniker som används; 

 • Utförande av marknadsundersökningar och ledningsrapporter om prestanda och status för våra plattformar. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Generellt sett inkluderar data som vi samlar in på denna webbplats från alla sökande all information som anges i CV:n, ansökningsblanketter, såsom namn, kontaktuppgifter, anställningshistorik, kvalifikationer, nationalitet och ett foto. Vi använder kandidaternas personuppgifter för att bedöma deras färdigheter, erfarenhet och lämplighet för roller hos MegaGroup. Denna information delas med relevanta chefer och personer involverade i rekryteringsprocessen för att avgöra om kandidaterna ska kallas till anställningsintervjuer. 

HUR SAMLAR VI IN DESSA UPPGIFTER?

MegaGroup samlar in personuppgifter från kandidater på olika sätt. Dessa data kan erhållas via: 

 • Kontaktformuläret på vår webbplats; 

 • De kakor som placeras på våra webbplatser (se vår cookiepolicy för en översikt över dessa);

 • Kommunikationsmedel såsom telefon och e-post. 

LAGRINGSKRAV

Vi lagrar inte dina data längre än nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. I vissa fall kan du själv radera dina personuppgifter om du inte längre önskar använda våra tjänster. 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJEPARTER

MegaGroup kan dela dina personuppgifter inom MegaGroup-gruppen för interna administrativa ändamål, t.ex. Den rättsliga grunden för detta är ett legitimt intresse. MegaGroup delar endast dina personuppgifter med tredjeparter om du har gett ditt tillstånd till detta, om det är nödvändigt för att uppfylla ett av ändamålen, eller om det krävs enligt lag. Tredjeparter kan vara grossistföretag, leverantörer, kurirföretag eller molntjänster. När vi delar dina personuppgifter har vi ingått avtal både med gruppen och tredjeparter om integritet och säkerhet. Efter ditt uttryckliga samtycke kan dina personuppgifter också delas med Aqua2life, MegaGroups ideella fond. 

DATASÄKERHET

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och begränsa missbruk och obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Vi säkerställer att den programvara och teknik som används för att behandla personuppgifter är tillräcklig och följer tillämplig lagstiftning för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, offentliggörande eller förlust av personuppgifter. Om det trots de vidtagna säkerhetsåtgärderna uppstår en säkerhetsincident kommer vi att vidta åtgärder för att minimera konsekvenserna för integriteten för alla berörda. Vi kommer också att uppfylla vårt åtagande att rapportera eventuella dataintrång.

Säker överföring av information utanför Europeiska unionen 

Om det är nödvändigt att samarbeta med en mottagare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel eftersom de erbjuder en tjänst som inte erbjuds inom EES, erbjuder vi alltid lämpliga och tillräckliga garantier. 

För vissa behandlingsaktiviteter använder vi tredjeparter som är placerade utanför Europeiska unionen. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas korrekt. 

TREDJEPARTER

Följande tredjeparter kan behandla personuppgifter som en del av våra tjänster: 

Google Analytics

Information om webbplatsdrift och optimering av kundupplevelsen. 

Feedback Company

Vi använder Feedback Company för att samla in recensioner. 

Hotjar

Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper MegaGroup att förstå användarnas upplevelser och behov på denna webbplats (t.ex. hur lång tid som spenderas på vilka sidor och hur ofta som klickas på vilka länkar). 

Recruitee

Vi använder Recruitee för vår jobbportal och den övergripande rekryteringsprocessen. 

Vi har ingått lämpliga avtal med de nämnda databehandlarna. Vi kräver att dessa tredjeparter minst erbjuder samma säkerhetsnivå för personuppgifter som oss, databehandlaren, erbjuder dig. 

TREDJEPARTSWEBSIDOR

Denna uttalande gäller inte för tredjepartswebbplatser som är länkade till vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredjeparter kommer att behandla dina personuppgifter på ett pålitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyerna på dessa webbplatser innan du använder dem. 

RADERING, ÄNDRING ELLER ÅTERKALLANDE AV DINA UPPGIFTER

Du kan utöva följande rättigheter enligt GDPR (Artiklar 13 till 20): 

 • Rätt till information: Rätten att fråga hur dina personuppgifter behandlas. 

 • Rätt till insyn: Rätten att kontrollera om och hur dina personuppgifter behandlas. 

 • Rätt till rättelse: Om det visar sig att informationen är felaktig kan du begära rättelse. 

 • Rätt till invändning: Du har rätt att be oss sluta använda dina personuppgifter. 

 • Rätt till att bli glömd: I vissa fall har du också rätt att få dina personuppgifter raderade. 

Kontakta oss på e-postadressen privacy@megagrouptrade.com. Vi kommer att svara på din begäran inom en månad. Vi förbehåller oss rätten att förlänga denna period med upp till två månader vid komplicerade frågor. Du har också rätt att klaga till Datatilsynet om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta Datatilsynet för Storbritannien via Information Commissioner's Office via https://ico.org.uk/make-a-complaint/. För Nederländerna kan detta göras via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

ÄNDRINGAR I DETTA UTTALANDE

För att följa gällande lagar och regler kommer vi att regelbundet granska och uppdatera detta dokument. Denna integritetspolicy granskas regelbundet och uppdateras vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Det är därför rekommenderat att regelbundet konsultera denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om ändringarna. Om du vill kontakta oss angående denna integritetspolicy kan du göra det via privacy@megagrouptrade.com.

Denna integritetspolicy ändrades senast i februari 2024.